DSF0653.jpg

SMWA Delagation in Mosambik Maputo 10.04.2017 © Goetz Schleser