DSF0166.jpg

SMWA Delagation in Mosambik Maputo 09.04.2017 © Goetz Schleser